Go Back  PPRuNe Forums > Flight Deck Forums > Rumours & News
Reload this Page >

Linguistic Lunacy

Rumours & News Reporting Points that may affect our jobs or lives as professional pilots. Also, items that may be of interest to professional pilots.

Linguistic Lunacy

Old 18th Apr 2021, 15:32
  #21 (permalink)  
 
Join Date: Aug 2007
Location: inv
Posts: 346
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
Maybe flights to Scotland should have to do the speach should be in English, Gaelic, Scots and Doric
scr1 is offline  
Old 18th Apr 2021, 18:10
  #22 (permalink)  

"Mildly" Eccentric Stardriver
 
Join Date: Jan 2000
Location: England
Age: 76
Posts: 3,886
Received 5 Likes on 4 Posts
You mean like the one in the seat pocket of most airlines?
Herod is offline  
Old 18th Apr 2021, 21:05
  #23 (permalink)  
 
Join Date: Jan 2000
Location: FL410
Posts: 860
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
NEGES IECHYD CYHOEDDUS YW'R CANLYNOL
BEHALF ASIANTAETHAU IECHYD CYHOEDDUS y DU. CYN MYND I'R DU,
RHAID I CHI LENWI FFURFLEN LLEOLWR PASSENGER AR-LEIN,
YNGHYLCH LLE RYDYCH CHI'N TREFNU GAN. RHAID I CHI HEFYD
HUNAN-ISOLATE AM Y 10 DIWRNOD CYNTAF AR L I CHI DREFNU, YN UNIG CHI
MEWN CATEGORI EITHRIADOL. MAE HYN I AMDDIFFYN EICH HUN AC
ERAILL.VISIT GOV.UK AM FWY O WYBODAETH.
MAE SYMPTOMAU CORONAVIRUS YN COUGH PARHAUS NEWYDD, UCHEL
TEMPERATURE NEU GOLLI, neu NEWID YN, SENSE NORMAL TASTE NEU
SMELL. OS YDYCH YN PROFIAD UNRHYW UN O'R SYMPTOMAU HYN,
SUT FELLY, YDYCH CHI'N YMGYNGHORI I WNEUD EICH HUN YN WYBOD I'R CREW.
MESURAU SYML ALLWCH CHI GYMRYD I HELPU AMDDIFFYN EICH HUN A THEULU
YW: WASH EICH LLAWER YNGHYLCH CYFLWYNO EICH WYNEB GYDA EICH LLAW
DALWCH COUGHS A SNEEZES MEWN TISI A GWAREDU EI FOD YN FWRIADOL

That wasn't so hard was it?
Skyjob is offline  
Old 18th Apr 2021, 21:06
  #24 (permalink)  
 
Join Date: Jan 2008
Location: Reading, UK
Posts: 14,778
Received 34 Likes on 15 Posts
Skyjob

"NEGES IECHYD CYHOEDDUS YW'R CANLYNOL
BEHALF ASIANTAETHAU IECHYD CYHOEDDUS y DU. CYN MYND I'R DU,
RHAID I CHI LENWI FFURFLEN LLEOLWR PASSENGER AR-LEIN,
YNGHYLCH LLE RYDYCH CHI'N TREFNU GAN. RHAID I CHI HEFYD
HUNAN-ISOLATE AM Y 10 DIWRNOD CYNTAF AR L I CHI DREFNU, YN UNIG CHI
MEWN CATEGORI EITHRIADOL. MAE HYN I AMDDIFFYN EICH HUN AC
ERAILL.VISIT GOV.UK AM FWY O WYBODAETH.
MAE SYMPTOMAU CORONAVIRUS YN COUGH PARHAUS NEWYDD, UCHEL
TEMPERATURE NEU GOLLI, neu NEWID YN, SENSE NORMAL TASTE NEU
SMELL. OS YDYCH YN PROFIAD UNRHYW UN O'R SYMPTOMAU HYN,
SUT FELLY, YDYCH CHI'N YMGYNGHORI I WNEUD EICH HUN YN WYBOD I'R CREW.
MESURAU SYML ALLWCH CHI GYMRYD I HELPU AMDDIFFYN EICH HUN A THEULU
YW: WASH EICH LLAWER YNGHYLCH CYFLWYNO EICH WYNEB GYDA EICH LLAW
DALWCH COUGHS A SNEEZES MEWN TISI A GWAREDU EI FOD YN FWRIADOL

That wasn't so hard was it?"

That's easy for you to say.
DaveReidUK is offline  

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off


Thread Tools
Search this Thread

Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service - Do Not Sell or Share My Personal Information

Copyright © 2023 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.