PPRuNe Forums


Nordic Forum It smells a bit of snow and ice and big hairy vikings chasing lusty maidens around after lots of mjød and loud partying. Forum languages are Svenska, Dansk, Norsk & English.

Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Old 8th May 2011, 12:42   #1 (permalink)
Thread Starter
 
Join Date: Sep 2010
Location: norway
Posts: 62
Forsker Kasper Solbu har påvist giftgasser i flykabin og cockpit. Kan skade nervesyst

Doktorgrad etter Dagblad-avslring - nyheter - Dagbladet.no

(Dagbladet): Etter Dagbladets omfattende artikkelserie om giftige organofosfater i turbin- og hydraulikkoljer som startet i 2003, fikk Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) offentlige midler til et forskningsprosjekt og ansettelse av stipendiat Kasper Flatland Solbu.

Solbu forsvarte sin doktorgradsavhandling i går på Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. I sitt innledningsforedrag viste forskeren til en rekke Dagblad-artikler som foranlediget prosjektet som ble til hans doktorgrad.

- Det var spennende å forsvare arbeidet og få kritikk på den jobben som er gjort. Likevel er det deilig at det er overstått, sier Kasper Solbu til Dagbladet.

Han høstet skryt av komitéen som mener han har utrettet «et godt stykke vitenskapelig arbeid».

I sin studie har Solbu påvist giftige organofosfater i arbeidslufta til ansatte i luftfartsindustrien i ulike flymodeller.

Turbinoljene som brukes i flymotorer inneholder kjemiske stoffer som under høy temperatur kan utvikle seg til nervegassliknende forbindelser. Giftgassene kan gi skade på nervesystemet og utløse psykoser hos mennesker.

Fant høye giftnivåer
Forskeren fant at giftgassnivåene arbeidstakere i flyindustrien blir utsatt for stort sett er lave, men målinger under kritiske omstendigheter har vist at arbeiderne kan bli utsatt for betydelig høyere organofosfateksponering.

Ved en spesiell hendelse ble et passasjerfly rammet av en plutselig og uventet forurensning av kabinlufta på grunn av turbinoljelekkasje fra motoren til kabinlufta.

Luftmålinger i kabinen ble utført i etterkant av hendelsen, mens flyet ble testkjørt på bakken.

Målingene viste at det er et potensial for betydelig høyere forurensning av organofosfater i kabinlufta ved en slik oljelekkasje fra motor, en hypotese Dagbladet har reist gjennom en rekke artikler.

Stami-forskeren trekker fram at det finnes flere rapporter som omtaler plutselige og uventede hendelser med forurensning av kabinlufta under kommersiell flyging.

Av tidligere internasjonale studier framgår det at det er rapportert om alt fra irritasjon til akutte forgiftninger blant passasjerer og flygende personell etter giftgasshendelser i fly.

Det er også blitt meldt om kronisk nevrologisk sykdom og psykiatriske syndromer etter langvarig lav eksponering for organofosfater, men her er forskningslitteraturen sparsom.

Viktige funn
Kasper Solbu har gjort en rekke funn av hvordan arbeidstakere i flyindustrien kan bli utsatt for giftige organofosfater:

•Teknikere kan bli utsatt for giftgasser gjennom direkte håndtering av oljer og ved arbeid på trykksatte og oppvarmede hydrauliske systemer og motorer.

•Stuere håndterer bagasje i nærheten av fly og kan derfor være utsatt for organofosfater på grunn av utslipp av oljetåke eller oljedamp fra motorene, i tillegg til mulige lekkasjekilder fra hydrauliske systemer.

•Kabinpersonalet kan også være utsatt for giftgassene siden kabinluft hentes fra kjernen i motorene, og fordi oljelekkasje fra motorenes turbiner kan entre kabinlufta.

I løpet av det siste tiåret har det vært en økt bekymring for helsefare forbundet med mulig eksponering for giftige organofosfater i arbeidsmiljøet.
Luftfart1 is offline   Reply With Quote
Reply


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are OffAll times are GMT. The time now is 10:36.


© 1996-2012 The Professional Pilots Rumour Network

SEO by vBSEO 3.6.1