PPRuNe Forums - View Single Post - CRJ down in Sweden
View Single Post
Old 8th Jan 2016, 10:46
  #12 (permalink)  
MrSnuggles
 
Join Date: Oct 2013
Location: Sweden
Age: 43
Posts: 443
From Dagens Nyheter, a Swedish paper.

Norskt postplan störtade i Sverige - DN.SE

Räddningsarbetet är besvärligt eftersom haveriplatsen bara kan nås via helikopter eller snöscooter.Postflyget, som flög på uppdrag av norska postverket, hade en last på fyra och ett halvt ton bestående av brev och paket. Enligt räddningsmanskapet, som var först på plats, totalförstördes planet vid det kraftiga nedslaget.
My translation:

Rescue work is hard because the accident site can be accessed only via helikopter or snow mobile.
The postal flight, flying on behalf of Norwegian Postal Service, was loaded with 4500 kgs of letters and parcels. According to the rescue team first accessing the site, the plane was completely destroyed by the impact.
MrSnuggles is offline