PPRuNe Forums - View Single Post - Flynonstop?
Thread: Flynonstop?
View Single Post
Old 18th Oct 2012, 09:16
  #8 (permalink)  
linmar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Europe
Posts: 55
Nej, jag har aldrig påstått att Lundberg var VD på MCA heller. Han var vice VD och Accountable Manager mot Transportstyrelsen.

Det är möjligt att VDn var den som bestämde allt och men Lundberg var den som skötte den dagliga driften och som förhandlade med kunder, leverantörer, personal m.m. Lundberg gav inte ett pålitligt intryck och var i mitt tycke inte kompetent nog att ha den position han hade.

MCA-konkursen lämnade leverantörer och andra med över 40 miljoner SEK i fordringar. Kanske inte särskilt anmärkningsvärt i flygbranschen egentligen, det anmärkningsvärda borde väl vara att koncernen saknade all dokumentation som krävs enligt bokföringslagen och att 3 miljoner kronor försvann ur företaget kort innan konkursen (källa: Konkursförvaltarens förvaltningsberättelse, finns hos Attunda Tingsrätt).

Du kommenterade inte heller projektet SMA Aviation (Moose) som aldrig kom i luften utan lämnade personalen med brutna löften om att "lönen kommer snart".

Att nu flyga EMB-170 i Norge via Denim Air (som idag inte opererar typen) känns som ett högriskprojekt deluxe. Att kalla sig flygbolag när man dessutom bara är en resebyrå talar ju också sitt tydliga språk, även om det finns gott om exempel på dessa nuförtiden...

Hank the F/C:
Det finns ju de som fortsätter att döma ut DY också. Aktieägarna som i många omgångar tillfört kapital har ju ännu inte sett någon avkastning på sitt kapital i form av utdelning. Är DY månne det största luftslottet av dem alla?

Den röda tråden i de projekt som DL varit inblandad i är att det "finns investorer med mycket kapital" som bara väntar på att få finansiera de projekten... Märkligt att det trots det aldrig lyckas bli någonting av det...

Last edited by linmar; 18th Oct 2012 at 09:17.
linmar is offline