PPRuNe Forums - View Single Post - Flynonstop?
Thread: Flynonstop?
View Single Post
Old 18th Oct 2012, 05:05
  #7 (permalink)  
Hank the F/C
 
Join Date: Mar 2008
Location: Sweden
Posts: 56
Det här verkar ju vara ett nytt luftslott precis som Good Jet, FlyMe, City Jet, Color Air....
Men kom ihåg att nästan alla dömde ut Mr BK och hans DY 2002 oxå. Vad gäller Mr DL så är det väl inte så konstigt att han har en del konkurser bakom sig, han är ju i flygbranschen och då är det nästan oundvikligt om man inte får förtäckt stöd i form av nyemisioner hela tiden förstås
Hank the F/C is offline