Thread: Norwegian
View Single Post
Old 21st Nov 2007, 17:57
  #49 (permalink)  
BestGlide
 
Join Date: Sep 2003
Location: Europe
Age: 46
Posts: 227
Betale for TR = en betrakelig lavere startlønn de første 3-4 årene. Så det vil nok fortsatt lønne seg å betale TR selv.
BestGlide is offline