PPRuNe Forums - View Single Post - SAS recruitment
Thread: SAS recruitment
View Single Post
Old 1st May 2013, 14:39
  #155 (permalink)  
Nick Figaretto
 
Join Date: Apr 2001
Location: Norway
Posts: 361
SAS tenker framtid. Er det noe man har nok av, er det eldre, erfarne piloter. Det må satses på noen unge også.
Nick Figaretto is offline