PPRuNe Forums - View Single Post - SAS recruitment
Thread: SAS recruitment
View Single Post
Old 21st Apr 2013, 17:53
  #143 (permalink)  
scimitar345
 
Join Date: Dec 2011
Location: Sweden
Age: 35
Posts: 7
Ja det är sant. 35500 brutto blir 27000 netto (stockholms stad). Vet du hur mycket en normal månad genererar i per diem ungefär?
scimitar345 is offline