PPRuNe Forums

PPRuNe Forums (https://www.pprune.org/)
-   Nordic Forum (https://www.pprune.org/nordic-forum-72/)
-   -   BBJ erfaring? (https://www.pprune.org/nordic-forum/604232-bbj-erfaring.html)

kman 15th Jan 2018 17:22

BBJ erfaring?
 
Noen som kjenner til erfarne 737 piloter som kan tenke seg BBJ jobb?

dire straits 15th Jan 2018 19:28

Kunne tenke meg og høre litt om dette, har ca.5K timer 737. PM meg

viking767 26th Jan 2018 22:37

Base Europa?

kman 3rd Feb 2018 18:17

Har nå ansatt
 
Vi har funnet de vi trenger. Takk for interessen!!


All times are GMT. The time now is 13:11.


Copyright © 2022 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.