PPRuNe Forums - View Single Post - CRJ down in Sweden
View Single Post
Old 8th Jan 2016, 10:55
  #14 (permalink)  
MrSnuggles
 
Join Date: Oct 2013
Location: Sweden
Age: 43
Posts: 443
Information about the accident unfolding:

Räddningsledaren: ?De kunde inte göra någonting? | Nyheter | Aftonbladet

Det har gått nedåt väldigt fort. Från 33 000 fot har de störtat i en hastighet av ungefär 9 000 fot i minuten.
My translation:
It has gone down really fast. From 33 000 feet they fell with a speed of about 9 000 feet per minute.

And also:

Planet har inte kraschat in i ett berg utan nedslagsplatsen indikerar att man störtat ned i backen med nosen först.
–Enligt svenska försvarets radar gjordes en svag högersväng innan kraschen men man har gått rakt ned. Kratern vid haveriplatsen är femton meter djup och tjugo meter bred. Det är ett väldigt stort hål, säger Anders Lännholm.
My translation:

The plane did not crash into a mountain, but the impact site indicates a nose down attitude.
- According to radar from the Army, they did a slight turn to the right before the crash, otherwise it was straight down. The impact crater is 15 metres deep and 20 metres wide. That is a very big hole, says Anders Lännholm. (Comment: Anders is SAR chief.)
MrSnuggles is offline