PPRuNe Forums - View Single Post - SAS recruitment
Thread: SAS recruitment
View Single Post
Old 21st Apr 2013, 19:43
  #144 (permalink)  
Tango123
 
Join Date: Nov 2008
Location: UK
Posts: 188
Mon det bliver self sponsered Type Rating næste gang der skal bruges folk til CPH på CRJ, og puljen blandt de nuværende ansøgere er tømt?
Tango123 is offline